Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2011-09-23

Ұйымдағы менеджмент жүйесінің нәтижелілігі мен тиімділігін көтерудің жаңа тәсілдері мен инструменттер

Ұйымдағы менеджмент жүйесінің нәтижелілігі мен тиімділігін көтерудің жаңа тәсілдері мен инструменттер

2011-09-23

2011 жылғы 13 қыркүйекте Астана қаласында «Интерсерт Консалтинг Центр Азия» ЖШС-нің, Менеджерлер мен Аудиторлардың Халықаралық Қауымдастығының, «InterCert» сапа мен сертификаттау орталығының ұйымдастыруымен «Ұйымдағы менеджмент жүйесінің нәтижелілігі мен тиімділігін көтерудің жаңа тәсілдері мен инструменттері» атты ғылыми-тәжірибелік семинар өтті.

О новых методах и инструментах повышения результативности и эффективности систем менеджмента организаций

О новых методах и инструментах повышения результативности и эффективности систем менеджмента организаций

2011-09-23

13 сентября 2011 года в Астане прошла научно-практическая конференция «Новые методы и инструменты повышения результативности и эффективности систем менеджмента организаций», организатором которой выступили ТОО «Интерсерт Консалтинг Центр Азия», Международная Ассоциация Менеджеров и Аудиторов Качества и Центр сертификации «InterCert».

About new methods and tools of increase of productivity and efficiency of management systems in organizations

About new methods and tools of increase of productivity and efficiency of management systems in organizations

2011-09-23

On September, 13th, 2011 in Astana there has passed scientifically-practical conference «New methods and tools of increase of productivity and efficiency of management systems in organizations» which organizer have acted as LLC «Intercert Consulting CenterAsia», the International Association of Managers and Auditors of Quality and the Center of certification «InterCert».