Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2014-03-13

ЖСҚ электрондық қабылдау бойынша семинар оқыту

2014-03-13

Сараптама қызметін реформалау аясында, сондай-ақ ашықтық және айқындылық принциптерін қамтамасыз ету мақсатында ағымдағы жылдың 11-12 наурыз аралығында Астана қаласында жобалау ұйымдарының, сондай-ақ Астана қаласының, Ақмола, Қарағанды, Қостанай және Солтүстік-Қазақстан облыстарының бағдарлама әкімгерлері және құжаттарды электрондық форматта қабылдауды әзірлеуші «НАТ Қазақстан» АҚ компаниясының өкілдерінің қатысуымен www.epsd.kz, портал арқылы нысандар мен кешендердің құрылысына жобалау алды және жобалау-сметалық құжаттамасын электрондық қабылдау жүйесін үйрету мақсатында аймақтық семинар өт

Regional Seminar-workshop on e-recruitment portal design estimates Tools www.epsd.kz involving branches southern regions of Kazakhstan.

Regional Seminar-workshop on e-recruitment portal design estimates Tools www.epsd.kz involving branches southern regions of Kazakhstan.

2014-03-13

As part of the reform of expert activity, as well as to ensure the principles of openness and transparency in the public review of projects with April 1, 2014 introduced a system of electronic pre-admission and design - budget documentation for construction of facilities and complexes.
In connection with this, March 11, 2014 in Almaty hosted a regional seminar of the southern regions of the Republic of Kazakhstan to the agenda: Presentation of e-recruitment and pre-design - budget documentation for construction of facilities and complexes by means of the portal www.epsd.kz

Regional Seminar-workshop on e-recruitment portal design estimates Tools www.epsd.kz involving branches southern regions of Kazakhstan.

Regional Seminar-workshop on e-recruitment portal design estimates Tools www.epsd.kz involving branches southern regions of Kazakhstan.

2014-03-13

As part of the reform of expert activity, as well as to ensure the principles of openness and transparency in the public review of projects with April 1, 2014 introduced a system of electronic pre-admission and design - budget documentation for construction of facilities and complexes.
In connection with this, March 11, 2014 in Almaty hosted a regional seminar of the southern regions of the Republic of Kazakhstan to the agenda: Presentation of e-recruitment and pre-design - budget documentation for construction of facilities and complexes by means of the portal www.epsd.kz

Regional Seminar-workshop on e-recruitment portal design estimates Tools www.epsd.kz involving branches southern regions of Kazakhstan.

Regional Seminar-workshop on e-recruitment portal design estimates Tools www.epsd.kz involving branches southern regions of Kazakhstan.

2014-03-13

As part of the reform of expert activity, as well as to ensure the principles of openness and transparency in the public review of projects with April 1, 2014 introduced a system of electronic pre-admission and design - budget documentation for construction of facilities and complexes.
In connection with this, March 11, 2014 in Almaty hosted a regional seminar of the southern regions of the Republic of Kazakhstan to the agenda: Presentation of e-recruitment and pre-design - budget documentation for construction of facilities and complexes by means of the portal www.epsd.kz

Қазақстан Республикасының оңтүстік облыстары филиалдарының қатысуымен www.epsd.kz порталы арқылы ЖСҚ электронды қабылдау мәселелері бойынша өткен аймақтық семинар

Қазақстан Республикасының оңтүстік облыстары филиалдарының қатысуымен www.epsd.kz порталы арқылы ЖСҚ электронды қабылдау мәселелері бойынша өткен аймақтық семинар

2014-03-13

Сараптамалық қызметті қалыптастыру шеңберінде, сондай-ақ, ашықтық және айқындық тәсілдерін қамтамасыздау мақсатында, жобалардың мемлекеттік сараптамасында 2014 жылғы 1 сәуірден бастап нысандар мен кешендердің құрылысы бойынша алдын-ала жобалау және жобалау-сметалық құжаттамаларын электронды қабылдау жүйесі енгізілуде.

Қазақстан Республикасының оңтүстік облыстары филиалдарының қатысуымен www.epsd.kz порталы арқылы ЖСҚ электронды қабылдау мәселелері бойынша өткен аймақтық семинар

Қазақстан Республикасының оңтүстік облыстары филиалдарының қатысуымен www.epsd.kz порталы арқылы ЖСҚ электронды қабылдау мәселелері бойынша өткен аймақтық семинар

2014-03-13

Сараптамалық қызметті қалыптастыру шеңберінде, сондай-ақ, ашықтық және айқындық тәсілдерін қамтамасыздау мақсатында, жобалардың мемлекеттік сараптамасында 2014 жылғы 1 сәуірден бастап нысандар мен кешендердің құрылысы бойынша алдын-ала жобалау және жобалау-сметалық құжаттамаларын электронды қабылдау жүйесі енгізілуде.

Региональный семинар-совещание по вопросам электронного приема ПСД по средствам портала www.epsd.kz с участием филиалов южных областей Республики Казахстан.

Региональный семинар-совещание по вопросам электронного приема ПСД по средствам портала www.epsd.kz с участием филиалов южных областей Республики Казахстан.

2014-03-13

В рамках реформирования экспертной деятельности, а так же в целях обеспечения принципов открытости и прозрачности, в государственной экспертизе проектов с 1 апреля 2014 года внедряется система электронного приема предпроектной и проектно – сметной документации на строительство объектов и комплексов.
В связи с этим, 11 марта 2014 года в городе Алматы проведен региональный семинар–совещание южных областей Республики Казахстан с повесткой дня: Презентация электронного приема предпроектной и проектно – сметной документации на строительство объектов и комплексов по средствам портала www.epsd.kz

Региональный семинар-совещание по вопросам электронного приема ПСД по средствам портала www.epsd.kz с участием филиалов южных областей Республики Казахстан.

Региональный семинар-совещание по вопросам электронного приема ПСД по средствам портала www.epsd.kz с участием филиалов южных областей Республики Казахстан.

2014-03-13

В рамках реформирования экспертной деятельности, а так же в целях обеспечения принципов открытости и прозрачности, в государственной экспертизе проектов с 1 апреля 2014 года внедряется система электронного приема предпроектной и проектно – сметной документации на строительство объектов и комплексов.
В связи с этим, 11 марта 2014 года в городе Алматы проведен региональный семинар–совещание южных областей Республики Казахстан с повесткой дня: Презентация электронного приема предпроектной и проектно – сметной документации на строительство объектов и комплексов по средствам портала www.epsd.kz

Региональный семинар-совещание по вопросам электронного приема ПСД по средствам портала www.epsd.kz с участием филиалов южных областей Республики Казахстан.

Региональный семинар-совещание по вопросам электронного приема ПСД по средствам портала www.epsd.kz с участием филиалов южных областей Республики Казахстан.

2014-03-13

В рамках реформирования экспертной деятельности, а так же в целях обеспечения принципов открытости и прозрачности, в государственной экспертизе проектов с 1 апреля 2014 года внедряется система электронного приема предпроектной и проектно – сметной документации на строительство объектов и комплексов.
В связи с этим, 11 марта 2014 года в городе Алматы проведен региональный семинар–совещание южных областей Республики Казахстан с повесткой дня: Презентация электронного приема предпроектной и проектно – сметной документации на строительство объектов и комплексов по средствам портала www.epsd.kz

Региональный семинар-совещание по вопросам электронного приема ПСД по средствам портала www.epsd.kz с участием филиалов южных областей Республики Казахстан.

Региональный семинар-совещание по вопросам электронного приема ПСД по средствам портала www.epsd.kz с участием филиалов южных областей Республики Казахстан.

2014-03-13

В рамках реформирования экспертной деятельности, а так же в целях обеспечения принципов открытости и прозрачности, в государственной экспертизе проектов с 1 апреля 2014 года внедряется система электронного приема предпроектной и проектно – сметной документации на строительство объектов и комплексов.
В связи с этим, 11 марта 2014 года в городе Алматы проведен региональный семинар–совещание южных областей Республики Казахстан с повесткой дня: Презентация электронного приема предпроектной и проектно – сметной документации на строительство объектов и комплексов по средствам портала www.epsd.kz