Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2017-09-18

«Мемсараптама» РМК-нің жұмыскерлеріне арналған құқықтық, кадр мәселелері және мемлекеттік сатып алу саласындағы мәселелер бойынша семинарларға қатысы туралы

«Мемсараптама» РМК-нің жұмыскерлеріне арналған құқықтық, кадр мәселелері және мемлекеттік сатып алу саласындағы мәселелер бойынша семинарларға қатысы туралы

2017-09-18

2017 жылға арналған «Мемсараптама» РМК-нің қызметкерлерін кәсіптік оқыту жоспарына сәйкес, 2017 жылғы 13 қыркүйектен 15 қыркүйекке дейін «Мемсараптама» РМК-нің жұмыскерлеріне арналған құқықтық, кадр мәселелері және мемлекеттік сатып алу саласындағы мәселелер бойынша семинарлар өткізілді, оған филиалдың бас маманы С.Ж. Касимов қатысты.
«Мемсараптама» РМК-нің бас директоры Т.Д. Карагойшин іс-шараны кіріспе сөзімен бастады.

Об участии в семинарах для работников РГП «Госэкспертиза» по правовым, кадровым вопросам и вопросам в сфере государственных закупок

Об участии в семинарах для работников РГП «Госэкспертиза» по правовым, кадровым вопросам и вопросам в сфере государственных закупок

2017-09-18

С 13 сентября по 15 сентября 2017 года, в соответствии с Планом профессионального обучения работников РГП «Госэкспертиза» на 2017 год были проведены семинары для работников РГП «Госэкспертиза» по правовым, кадровым вопросам и вопросам в сфере государственных закупок, в котором принял участие работник филиала главный специалист Касимов С.Ж.
Открытие мероприятия состоялось со вступительного слова генерального директора РГП «Госэкспертиза» Карагойшина Т.Д.

Об участии в семинарах для работников РГП «Госэкспертиза» по правовым, кадровым вопросам и вопросам в сфере государственных закупок

Об участии в семинарах для работников РГП «Госэкспертиза» по правовым, кадровым вопросам и вопросам в сфере государственных закупок

2017-09-18

С 13 сентября по 15 сентября 2017 года, в соответствии с Планом профессионального обучения работников РГП «Госэкспертиза» на 2017 год были проведены семинары для работников РГП «Госэкспертиза» по правовым, кадровым вопросам и вопросам в сфере государственных закупок, в котором принял участие работник филиала главный специалист Касимов С.Ж.
Открытие мероприятия состоялось со вступительного слова генерального директора РГП «Госэкспертиза» Карагойшина Т.Д.

Об участии в семинарах для работников РГП «Госэкспертиза» по правовым, кадровым вопросам и вопросам в сфере государственных закупок

Об участии в семинарах для работников РГП «Госэкспертиза» по правовым, кадровым вопросам и вопросам в сфере государственных закупок

2017-09-18

С 13 сентября по 15 сентября 2017 года, в соответствии с Планом профессионального обучения работников РГП «Госэкспертиза» на 2017 год были проведены семинары для работников РГП «Госэкспертиза» по правовым, кадровым вопросам и вопросам в сфере государственных закупок, в котором принял участие работник филиала главный специалист Касимов С.Ж.
Открытие мероприятия состоялось со вступительного слова генерального директора РГП «Госэкспертиза» Карагойшина Т.Д.

«Мемсараптама» РМК жұмыскерлеріне арналған құқықтық, кадрлық мәселелер мен мемлекеттік сатып алу саласындағы мәселелер бойынша семинарға қатысу туралы

«Мемсараптама» РМК жұмыскерлеріне арналған құқықтық, кадрлық мәселелер мен мемлекеттік сатып алу саласындағы мәселелер бойынша семинарға қатысу туралы

2017-09-18

2017 жылғы 13 қыркүйектен бастап 15 қыркүйек аралығында «Мемсараптама» РМК жұмыскерлерін 2017 жылға арналған кәсіби оқыту Жоспарына сәйкес «Мемсараптама» РМК жұмыскерлеріне арналған құқықтық, кадрлық мәселелер мен мемлекеттік сатып алу саласындағы мәселелер бойынша семинар өткізілді, аталған семинарға филиал қызметкерлері: А.К. Акинов – ӘБ бастығы, Н.П. Сейтматов – ӘБ бас маманы, Т.Е. Усенбаева – ӘБ бас маманы қатысты.
Шараның ашылуы «Мемсараптама» РМК Бас директоры Т.Д. Карагойшиннің сөз сөйлеуімен басталды.

«Мемсараптама» РМК жұмыскерлеріне арналған құқықтық, кадрлық мәселелер мен мемлекеттік сатып алу саласындағы мәселелер бойынша семинарға қатысу туралы

«Мемсараптама» РМК жұмыскерлеріне арналған құқықтық, кадрлық мәселелер мен мемлекеттік сатып алу саласындағы мәселелер бойынша семинарға қатысу туралы

2017-09-18

2017 жылғы 13 қыркүйектен бастап 15 қыркүйек аралығында «Мемсараптама» РМК жұмыскерлерін 2017 жылға арналған кәсіби оқыту Жоспарына сәйкес «Мемсараптама» РМК жұмыскерлеріне арналған құқықтық, кадрлық мәселелер мен мемлекеттік сатып алу саласындағы мәселелер бойынша семинар өткізілді, аталған семинарға филиал қызметкерлері: А.К. Акинов – ӘБ бастығы, Н.П. Сейтматов – ӘБ бас маманы, Т.Е. Усенбаева – ӘБ бас маманы қатысты.
Шараның ашылуы «Мемсараптама» РМК Бас директоры Т.Д. Карагойшиннің сөз сөйлеуімен басталды.

About participation in seminars on public procurement issues, as well as legal, personnel issues for employees of RSE " Statexpertise"

About participation in seminars on public procurement issues, as well as legal, personnel issues for employees of RSE " Statexpertise"

2017-09-18

For executing the plan of professional studying RSE " Statexpertise " in 2017, there were spent the seminars on public procurement issues, as well as legal, personnel issues from 13d to 15th September 2017 where chief of the administrative department of branch A. Akinov, chief specialists of the administrative department of branch N. Seiytmatov and T. Usenbaeva took part.
Opening of the event took place with the opening speech of the General Director of RSE " Statexpertise " T. Karagoyshin.

About participation in seminars on public procurement issues, as well as legal, personnel issues for employees of RSE " Statexpertise"

About participation in seminars on public procurement issues, as well as legal, personnel issues for employees of RSE " Statexpertise"

2017-09-18

For executing the plan of professional studying RSE " Statexpertise " in 2017, there were spent the seminars on public procurement issues, as well as legal, personnel issues from 13d to 15th September 2017 where chief of the administrative department of branch A. Akinov, chief specialists of the administrative department of branch N. Seiytmatov and T. Usenbaeva took part.
Opening of the event took place with the opening speech of the General Director of RSE " Statexpertise " T. Karagoyshin.

Об участии в семинарах для работников РГП «Госэкспертиза» по правовым, кадровым вопросам и вопросам в сфере государственных закупок

Об участии в семинарах для работников РГП «Госэкспертиза» по правовым, кадровым вопросам и вопросам в сфере государственных закупок

2017-09-18

С 13 сентября по 15 сентября 2017 года, в соответствии с Планом профессионального обучения работников РГП «Госэкспертиза» на 2017 год были проведены семинары для работников РГП «Госэкспертиза» по правовым, кадровым вопросам и вопросам в сфере государственных закупок, в котором приняли участие работники филиала: Акинов А.К. – нач.АО, Сейтматов Н.П. – гл.спец.АО., Усенбаева Т.Е. – глав.спец.АО.
Открытие мероприятия состоялось со вступительного слова генерального директора РГП «Госэкспертиза» Карагойшина Т.Д.

Об участии в семинарах для работников РГП «Госэкспертиза» по правовым, кадровым вопросам и вопросам в сфере государственных закупок

Об участии в семинарах для работников РГП «Госэкспертиза» по правовым, кадровым вопросам и вопросам в сфере государственных закупок

2017-09-18

С 13 сентября по 15 сентября 2017 года, в соответствии с Планом профессионального обучения работников РГП «Госэкспертиза» на 2017 год были проведены семинары для работников РГП «Госэкспертиза» по правовым, кадровым вопросам и вопросам в сфере государственных закупок, в котором приняли участие работники филиала: Акинов А.К. – нач.АО, Сейтматов Н.П. – гл.спец.АО., Усенбаева Т.Е. – глав.спец.АО.
Открытие мероприятия состоялось со вступительного слова генерального директора РГП «Госэкспертиза» Карагойшина Т.Д.