Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2019-04-22

«Елді мекендердің санитарлық тазалағы, сумен қамтылуы және канализация объектілерінің 2019 жылдың көктемгі-жазғы маусымына дайындығы  туралы»

«Елді мекендердің санитарлық тазалағы, сумен қамтылуы және канализация объектілерінің 2019 жылдың көктемгі-жазғы маусымына дайындығы туралы»

2019-04-22

Атырау қаласы әкімдігінің «Елді мекендердің санитарлық тазалағы, сумен қамтылуы және канализация объектілерінің 2019 жылдың көктемгі-жазғы маусымына дайындығы туралы» 2019 жылғы 14 наурызындағы №448 қаулысына сәйкес 2019 жылғы 16 наурызынан 16 мамырына дейін екі айлық санитарлық тазалығы деп жаряланған. Осы мақсатта 2019 жылы 30 наурызында, 13 сәуірде, 27 сәуірде «Мемсараптама» РМК-нің Батыс өңірі бойынша Атырау қаласындағы филиалында сенбілік ұйымдастырылды. Сенбілікке қызметкерлер белсенді қатысты.

«Санитарная очистка населенных пунктов, обеспечение водоснабжением и подготовка объектов канализации на весенне-летний период 2019 года»

«Санитарная очистка населенных пунктов, обеспечение водоснабжением и подготовка объектов канализации на весенне-летний период 2019 года»

2019-04-22

В связи с постановлением №448 от 14 марта 2019 года «О санитарной очистке населенных пунктов, обеспечение водоснабжением и подготовка объектов канализации на весенне-летний период 2019 года» акимата города Атырау с 16 марта по 16 мая 2019 года был объявлен двухмесячник санитарной очистки города. С этой целью 30 марта, 13 апреля, 27 апреля 2019 года в филиале РГП «Госэкспертиза» по Западному региону в г.Атырау был организован субботник. Работники приняли активное участие в субботнике.