Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2019-04-03

Колледж оқушылары арасында салалық мамандықтарды танымал ету бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстары

Колледж оқушылары арасында салалық мамандықтарды танымал ету бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстары

2019-04-03

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің жауапты хатшысының 2019 жылғы 5 наурыздағы аппараттық кеңесі хаттамасының 8 тармағын орындау мақсатында «Мемсараптама» РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы 2019 жылғы 2 сәуірде Ақтөбе политехникалық колледжінің оқушылары арасында салалық мамандықтарды танымал ету бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын «Құрылыс» және «Электрмен жабдықтау» мамандықтары бойынша топ тыңдады.

Колледж оқушылары арасында салалық мамандықтарды танымал ету бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстары

Колледж оқушылары арасында салалық мамандықтарды танымал ету бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстары

2019-04-03

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің жауапты хатшысының 2019 жылғы 5 наурыздағы аппараттық кеңесі хаттамасының 8 тармағын орындау мақсатында «Мемсараптама» РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы 2019 жылғы 2 сәуірде Ақтөбе политехникалық колледжінің оқушылары арасында салалық мамандықтарды танымал ету бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын «Құрылыс» және «Электрмен жабдықтау» мамандықтары бойынша топ тыңдады.

Колледж оқушылары арасында салалық мамандықтарды танымал ету бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстары

Колледж оқушылары арасында салалық мамандықтарды танымал ету бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстары

2019-04-03

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің жауапты хатшысының 2019 жылғы 5 наурыздағы аппараттық кеңесі хаттамасының 8 тармағын орындау мақсатында «Мемсараптама» РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы 2019 жылғы 2 сәуірде Ақтөбе политехникалық колледжінің оқушылары арасында салалық мамандықтарды танымал ету бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын «Құрылыс» және «Электрмен жабдықтау» мамандықтары бойынша топ тыңдады.

Информационно-разъяснительная работа среди учащихся колледжей

Информационно-разъяснительная работа среди учащихся колледжей

2019-04-03

Во исполнение пункта 8 протокола аппаратного совещания Ответственного секретаря Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 марта 2019 года филиалом РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области 2 апреля 2019 года была проведена информационно-разъяснительная работа среди учащихся Актюбинского политехнического колледжа по популяризации отраслевых специальностей. Информационно – разъяснительную работу слушали группы по специальсности «Строительство» и «Электроснабжение».

Информационно-разъяснительная работа среди учащихся колледжей

Информационно-разъяснительная работа среди учащихся колледжей

2019-04-03

Во исполнение пункта 8 протокола аппаратного совещания Ответственного секретаря Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 марта 2019 года филиалом РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области 2 апреля 2019 года была проведена информационно-разъяснительная работа среди учащихся Актюбинского политехнического колледжа по популяризации отраслевых специальностей. Информационно – разъяснительную работу слушали группы по специальсности «Строительство» и «Электроснабжение».

CELEBRATION OF "NAURYZ"

CELEBRATION OF "NAURYZ"

2019-04-03

Nauryz is a celebration of the awakening of life, a holiday of peace and spring! March 31 The Great Day of the branch of the RSE “Gosexpertiza” in the Southern Region was greeted with a particularly memorable preparation.The event "Nauryz" caused the warmth of all guests.Almost the entire national cuisine was put on the festive table, in particular: kazy-card, kurt, cheese, koumiss-shubat and the main dish of nauryz - nauryz kozhe.The festive dastarkhan was opened by the branch director Myktybayev Zh.S.

CELEBRATION OF "NAURYZ"

CELEBRATION OF "NAURYZ"

2019-04-03

Nauryz is a celebration of the awakening of life, a holiday of peace and spring! March 31 The Great Day of the branch of the RSE “Gosexpertiza” in the Southern Region was greeted with a particularly memorable preparation.The event "Nauryz" caused the warmth of all guests.Almost the entire national cuisine was put on the festive table, in particular: kazy-card, kurt, cheese, koumiss-shubat and the main dish of nauryz - nauryz kozhe.The festive dastarkhan was opened by the branch director Myktybayev Zh.S.

«НАУРЫЗ» мерекесін тойлау

«НАУРЫЗ» мерекесін тойлау

2019-04-03

Наурыз мерекесі - өмірдің оянуы, бейбітшілік пен көктем мейрамы мерекесі! 31-ші наурыз "Мемсараптама" РМК Оңтүстік өңірі бойынша филиалы, осы Ұлы күнін ерекше есте қаларлық дайындықпен қарсы алды.
«Наурыз мейрамы» шарасы барлық қонақтар арасында қызу тудырды, ұлттық тағамдардың барлығы дерлігі мерекелік үстелге қойылды, атап айтқанда: қазы-карта, кұрт, ірімшік, қымыз-шұбат және Наурыз мейрамының негізгі тағамы - Наурыз көже.
Мерекелік дастарханды филиал директоры Мыктыбаев Ж.С. ашты, және ұжымның ақсақалдар қауымдастығы жастарға батасын берді.

«НАУРЫЗ» мерекесін тойлау

«НАУРЫЗ» мерекесін тойлау

2019-04-03

Наурыз мерекесі - өмірдің оянуы, бейбітшілік пен көктем мейрамы мерекесі! 31-ші наурыз "Мемсараптама" РМК Оңтүстік өңірі бойынша филиалы, осы Ұлы күнін ерекше есте қаларлық дайындықпен қарсы алды.
«Наурыз мейрамы» шарасы барлық қонақтар арасында қызу тудырды, ұлттық тағамдардың барлығы дерлігі мерекелік үстелге қойылды, атап айтқанда: қазы-карта, кұрт, ірімшік, қымыз-шұбат және Наурыз мейрамының негізгі тағамы - Наурыз көже.
Мерекелік дастарханды филиал директоры Мыктыбаев Ж.С. ашты, және ұжымның ақсақалдар қауымдастығы жастарға батасын берді.

ПРАЗДНОВАНИЕ «НАУРЫЗ»

ПРАЗДНОВАНИЕ «НАУРЫЗ»

2019-04-03

Наурыз-праздник пробуждения жизни, праздник мира и весны!31 марта Коллектив филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону этот Великий день встретили с особо запоминающейся подготовкой. Мероприятие «Наурыз мейрамы» вызвала тепло у всех гостей.На праздничный стол поставлены почти вся национальная кухня, в частности: казы-карта, курт, сыр, кумыс-шубат и главное блюдо наурыза – наурыз коже.
Праздничный дастархан открыл директор филиала Мыктыбаев Ж.С. и община старейшин коллектива и дали молодежу свое благословение.